O mně

Honza

Vystudoval jsem jednooborovou psychologii na Masarykově univerzitě v Brně. S hypnózou a “po-divnými” způsoby komunikace jsem se setkal již za studií, aniž bych to věděl, setkáním s přístupem Vladimíra Dvořáčka, a to jak v rámci jeho kurzů, tak i na vlastní kůži. V současné době hypnózu a strategické způsoby komunikace učím vědomě, a to v komplexním akreditovaném psychoterapeutickém výcviku Hermés Solutions Training (od 2014) pod vedením Františka Matušky. Způsob mé práce s klienty silně inspiroval přístup Miltona Ericksona, hypnotický i nehypnotický, na řešení zaměřené strategické přístupy (de Shazer, Haley, Watzlawik aj.), systemické uvažování aj. Jako doplnění či rozšíření této hlavní linie jsem absolvoval další workshopy a kurzy, např. koherenční terapie, sókratovského rozhovoru, motivačního rozhovoru, metafoře v terapii, práce se sny, krizové intervence aj. Z terapeutických přístupů, jež jsou někdy považovány za alternativní, mám osobní zkušenost s holotropním dýcháním a rodinnými konstelacemi.