O hypnóze

Proč hypnóza?

Lidé mají o hypnóze různé představy. Já ji chápu především jako bezpečný prostor, kde člověk může pomoci sám sobě, kde je blíž ke svým schopnostem, možnostem, potenciálům, svému tvořivému duchu a kde je naprosto svobodný. Někdy nemusí vědět, co se dělo, nebo si to pamatovat, pokud nechce stát sám sobě v cestě.

Asi znáte ty chvíle, kdy byste nejradší vypnuli svoji hlavu, protože neustále “šrotí”, bojí se, analyzuje, přehrabuje, tvoří si příliš brzké úsudky… A taky znáte ty chvíle, kdy věci začnou do sebe zapadat, kdy najednou víte, co cítíte, co opravdu máte a co opravdu chcete udělat. “Nechte to koňovi.”

Hypnotický tranz je příjemný a uvolňující, mnozí klienti se ani nechtějí vracet k běžnému provoznímu vědomí. Často s sebou přináší vnitřní klid, který v nějaké podobě přetrvává i po sezení.

Pokud nelze s pomocí hypnózy problém vyřešit, může alespoň ulevit, vzít bolesti její hrot. Nebo udělat první krok, najít směr.

Hypnóza a jiné tranzy

Podle mých zkušeností jsou hypnóza a některé formy meditace ideálními formami tranzu, s nimiž lze efektivně pracovat v běžném terapeutickém sezení, aniž by člověku ztěžovaly každodenní fungování. Nepřinese třeba takové rozšíření vědomí, hloubku ponoru, vhledy, dalekosáhlé změny jako holotropní dýchání, hlubší meditace, silové medicíny a psychedelika, ale nepřináší s sebou také zátěž navíc při zpracovávání a integraci takových zážitků tam, kde to není potřeba.

Regresní hypnóza

Nemám zkušenost s regresemi do minulých životů a s regresemi do porodní doby. S některými potížemi (např. panické stavy, fobie, alergie aj.) nicmémě někdy bývají spojeny neuzavřené rané dětské zážitky. Někdy se hovoří o znovuprožívání traumat. I v hypnóze se lze dostat k bolestivým zážitkům, ale prožívání je jiné. Tranz v tomto případě člověka chrání před příliš silnými destruktivními emocemi. A také umožňuje se k takovým okamžikům vrátit i jako dospělý a s průvodcem po svém boku.

Kde byste hypnózu nečekali

Jsou okamžiky, kdy se člověk potřebuje z tranzu probrat, ale nedaří se mu to. Například partnerská hádka, kdy člověk vidí tunelovitě, nevnímá nic kolem sebe kromě negativních sugescí svého partnera, na něž reaguje pořád stejně, a cítí se nesvoboden něco změnit. Nebo starosti či úzkosti, které nemají řešení, ale člověk se jimi “musí” pořád zabývat, “nemůže” se soustředit na něco jiného apod.

A teď si představte, že v sobě máte místo, kde jsou uloženy všechny Vaše role, způsoby reakcí, úspěchy i neúspěchy, jen k nim v negativních tranzech nemáte přístup. Hypnóza je užitečná v tom, že pomáhá vyvolávat mentální a emocionální stavy, umožňuje přistoupit k takovým negativní tranzům také jako někdo jiný.

 

Pořad ČT o hypnóze s PhDr. Jiřím Zíkou:

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10214135017-zazraky-prirody/bonus/14755-hypnoza

 

 

IMGP0015
Ukázka sezení s klientem